Surprise Me! My Favorit

Will sama wa Kyou mo Mahou de Asondeimasu.